BIODIAL, s.r.o.

Publikačná činnosť:

 

 • Iveta Smatanová, Nefrologické diagnózy v gravidite, Lekári a laboratórium, Synlab, Púchov, 2012
 • Helena Púčeková, Citralock – naše skúsenosti, Impax sympózium, Bratislava, 2012
 • Iveta Smatanová, Citralock v dialyzačnej praxi, Impax sympózium, Bratislava, 2012
 • Karasová Alena, Smatanová Iveta, Ako nás Lukáš prekvapil (kazuistika), VIII. festival kazuistík, Pediatrická konference, Luhačovice 2012
 • Iveta Smatanová, Anna Provazníková, Príprava pacienta pred našitím cievneho prístupu, Krajský medziodborový seminár, Trenčín, 2012
 • Helena Púčeková, Von Hippel-Lindauova choroba-neznáma, známa, naše skúsenosti.  XII. Multidisciplinární kongres  Brno, 2012
 • Helena Púčeková, Iveta Smatanová, Mária Martinisková, Von Hippel-Lindauova choroba- neznáma, známa, XXI.Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii,  Podbanské,  2012
 • Helena Púčeková, Iveta SmatanováMonika Bašková, Marta BalážováHistória kanylácia buttonhole  (BH),  naše trojročné skúsenosti, XX. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, Vyhne, 2011
 • Iveta Smatanová, Ladislav Križan, Anémia – nepriaznivý prognostický faktor u pacientov so srdcovým zlyhaním,  Trenčín, 2011
 • Iveta Smatanová, Gravidita u pacientky v chronickom dialyzačnom programe, Slovenský lekár, 5-6 (2011), str. 105-107
 • Iveta Smatanová, Starostlivosť o pacientov s artériovenóznou fistulou,  Seminár Chirurgickej kliniky FN Trenčín, Trenčín, 2011
 • Iveta Smatanová, Starostlivosť o pacientov s permkathom, Seminár Chirurgickej kliniky FN Trenčín, Trenčín, 2011
 • Marta BalážováCievne prístupy pre dialýzu, Seminár RK SaPA, Púchov, 2011
 • Monika Bašková, Iné eliminačné metódy zlyhania obličiek,  Seminár RK SaPA, Púchov, 2011
 • Helena Púčeková, Zlyhanie obličiek a liečba hemodialýzou, Seminár RK SaPA, Púchov, 2011
 • Iveta Smatanová,   Akútna infekcia močových ciest, Interná medicína  10/2010, Samedi  Bratislava
 • Helena Púčeková, Technika gombíkovej dierky, Sestra a lekár v praxi 7-8/2010,  str.36
 • Helena PúčekováButtonhole – technika gombíkovej dierky na našom pracovisku, X. Multidisciplinární kongres s mezinárodní účastí, Praha, 2009
 • Iveta SmatanováHelena PúčekováKanylácia AVF technikou buttonhole – naše skúsenosti, 33. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti, Nitra 2009
 • Helena PúčekováButtonhole – technika gombíkovej dierky na našom pracovisku,  XVIII. Celoslovenský kongres  Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, Patince, 2009
 • Iveta Smatanová, Gravidita v chronickom dialyzačnom programe,  XVIII. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, Patince, 2009
 • Iveta SmatanováGravidita a chronický dialyzačný program,  Internistická konferencia, Trenčín,  2009
 • Iveta Smatanová, Gravidita v chronickom dialyzačnom programe,  IV. celoslovenský seminár Transplantácia obličiek  ako multidisciplinárny problém, Martin, 2008
 • Iveta SmatanováGravidita  v chronickom dialyzačnom programe (kazuistika),  Medzinárodné nefrologické sympózium, Nové Zámky, 2008
 • Iveta Smatanová, Syndróm nervóznych nôh – atypický prejav nefrotického syndrómu (kazuistika),  XXVI.  medzispolkový Filov  lekársky deň,  Bojnice, 2006
 • Iveta Smatanová, Nefrologické komplikácie diabetu,   XXXVIII. dni  posudkového lekárstva , Nimnica  2006
 • Iveta SmatanováZákladné  laboratórne vyšetrenia obličiek,  4. odborný seminár  Lekári a laboratórium,  Aliatros, Púchov, 2003
 • Helena Púčeková, Predstavenie dialyzačného strediska Biodial v Púchove,  Celoslovenský kongres sekcie nefrologických sestier, Nimnica, 2002

 

 

Účasť v medzinárodných štúdiách:

 

 • CEKADStudy Comparison if the Influence a Low Protein Diet with Ketodiet, Study code ASOKLIF 0201/DTZ, University of Linz, Austria

 

 

© MV

BIODIAL, s.r.o.