BIODIAL, s.r.o.

ÚVOD

O NÁS

NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA

DIALÝZA

PRE PACIENTOV

KONTAKTY

NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA

 

Naša nefrologická ambulancia pracuje 5 dní v týždni, termíny mimo ordinačných hodín sú možné po telefonickom dohovore.

 

Poskytujeme vyšetrenia a dispenzár pacientom s akútnymi i chronickými zápalmi obličiek, pri poškodení obličiek  v dôsledku diabetu, vysokého krvného tlaku, pri reumatologických diagnózach, polycystickej chorobe, dedičných ochoreniach, a iných. Sledujeme funkciu obličiek (pri dávkovaní liekov, solitárnej obličke, poúrazových stavoch, a pod.). Pri dedičných ochoreniach zabezpečujeme genetické vyšetrenia a sledovanie príbuzných. V spolupráci s medzinárodnými centrami sledujeme aj niektoré tzv. zriedkavé diagnózy ( napr. von Hippel-Lindauovu chorobu).

 

 

PREDDIALYZAČNÁ PORADŇA

 

Je určená pre pacientov s významne zhoršenou funkciou obličiek (sústreďujeme pacientov s hodnotami kreatinínu od 180 umol/l a viac).

Pacienti sú sledovaní spravidla v 1 - 2 mesačných intervaloch.

 

Poskytujeme poradenstvo pri výbere metódy čistenia krvi (hemodialýza, peritoneálna dialýza). Pri riešení dialyzačného prístupu zabezpečujeme sonografické vyšetrenie ciev a individuálnu konzultáciu chirurga.

Vykonávame očkovanie proti hepatitíde B.

 

V spolupráci s transplantačnými centrami poskytujeme konzultácie ohľadne možnosti zaradenia do transplantačného programu, osobitne v prípade záujmu o príbuzenskú transplantáciu.

 

Vykonávame edukáciu o diétnych, režimových a sociálnych opatreniach pre pacientov ako aj ich príbuzných.

 

ORDINAČNÉ HODINY

 nefrologická ambulancia

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

8:00 - 15:00

8:00 - 15:00

8:00 - 17:00

8:00 - 13:00

8:00 - 15:00

Odbery v ordinačných dňoch  7:00 - 8:00

 

Pacientov na odbery a vyšetrenia objednávame na t.č. 042 / 4631 462

(bez poplatku)

Utorok - Ambulancia pre dialyzovaných pacientov

 

Piatok - Preddialyzačná poradňa

© MV

BIODIAL, s.r.o.