BIODIAL, s.r.o.

ÚVOD

O NÁS

NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA

DIALÝZA

PRE PACIENTOV

KONTAKTY

DIALÝZA

 

Dialyzačné stredisko pracuje 6 dní v týždni, v dvoch alebo troch zmenách.

Na stredisku máme 8 lôžok a 12 dialyzačných monitorov (B Braun, Hospal). Vykonávame všetky typy mimotelovej eliminačnej liečby (hemodialýza, hemodialfiltrácia, ultrafiltrácia, peritoneálna dialýza).

 

Na oddelení pracuje skúsený personál.

Počas dialýzy sa snažíme zabezpečiť pacientom komfort podobný čo najviac domácemu prostrediu. Pacienti majú možnosť sledovať televíziu, počúvať rádio (každý pacient má k dispozícií slúchadlá), pracovať na PC (možnosť pripojenia na WiFi).

 

Podávame studené a teplé občerstvenie.

 

Dopravu pacienta zabezpečuje zdravotná doprava, ktorá je hradená poisťovňou. Pokiaľ si to pacient želá a jeho zdravotný stav dovoľuje, je možná aj individuálna doprava.

 

Poskytujeme aj prázdninové, dovolenkové hemodialýzy a dialyzačnú liečbu počas kúpeľného pobytu.

 

VIETE, ŽE ...

..ako prví na Slovensku sme začali používať metódu BUTTON HOLE  (metóda kanylácie).

 

Sme prvá hemodialýza na Slovensku, kam "priletel bocian". Naša chronicky dialyzovaná pacientka otehotnela a porodila zdravé dieťa.

 

Naši zamestnanci boli medzi prvými, ktorí na Slovensku začali používať kontinuálne dialyzačné techniky a automatizovanú peritoneálnu dialýzu.

 

PREVÁDZKOVÉ HODINY

 dialýza

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

6:00 - 24:00

6:00 - 20:00

6:00 - 20:00

6:00 - 20:00

6:00 - 24:00

6:00 - 18:00

Mimo uvedených ordinačných  hodín a v nedeľu  je zabezpečená príslužba

© MV

BIODIAL, s.r.o.