BIODIAL, s.r.o.

ÚVOD

O NÁS

NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA

DIALÝZA

PRE PACIENTOV

KONTAKTY

BIODIAL, s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje svojim pacientom zdravotnú starostlivosť v odbore nefrológia (liečba a diagnostika ochorení obličiek, dialýza).

 

Stredisko sa nachádza v budove NsP Zdravie v Púchove a úzko spolupracuje s jej pracoviskami. Pacienti tak majú pod jednou strechou potrebné laboratórne vyšetrenia alebo vyšetrenia zobrazovacími technikami. V budove sú taktiež dostupné iné špecializované ambulancie, lekáreň, optika či bufet.

 

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme obyvateľom okresu Púchov (45 000 obyvateľov).

Na základe slobodnej voľby lekára poskytujeme zdravotnú starostlivosť i mimospádovým pacientom, rovnako ako aj kúpeľným hosťom z neďalekých Kúpeľov Nimnica (4,5 km).

 

Našimi zmluvnými zariadeniami sú Fakultná nemocnica Trenčín, NsP Považská Bystrica, NsP Ilava.

 

NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA

 

Naša nefrologická ambulancia pracuje 5 dní v týždni, individuálne termíny sú možné po telefonickom dohovore.

PREDDIALYZAČNÁ PORADŇA

 

Je určená pre pacientov s významne zhoršenou funkciou obličiek. Poskytuje poradenstvo pri výbere metódy čistenia krvi (hemodialýza, peritoneálna dialýza). Poskytujeme aj konzultácie ohľadne diéty a životného štýlu, poradenstvo aj pre príbuzných.

 

DIALÝZA

 

Dialyzačné stredisko pracuje 6 dní v týždni, v dvoch alebo troch zmenách. Pacientom sa snažíme zaistiť komfort podobný domácemu prostrediu.

© MV

BIODIAL, s.r.o.